architecture on site

NL
MVRDV - EXPO-Pavillon in HannoverIJsselmeer AfsluitdijkNiederlande PolderlandschaftÖstliches Hafengebiet AmsterdamDuitsland
Hamburg
Dresden
Berlijn
Ruhrgebied

Nederland
Amsterdam
Almere
Rotterdam
Utrecht
Ypenburg

Europa
Kopenhagen/ Malmö
Londen
Zwitserland

- - - - - - - - - - - - -

rondleidingen
architectuur op maat

ArchEX
portfolio
contact

NEDERLAND is met rond 400 inwoners per km2 het meest dichtbevolkte land van Europa. De unieke combinatie van plattelandsgevoel en dichte stadsagglomeraties is alleen mogelijk door consequent gemeenschappelijk sturen en plannen. De schaarste aan ruimte, in combinatie met een grote vraag naar woonruimte, zijn de uitgangspunten voor stedenbouw en architectuur op een hoog schaalniveau. De randvoorwaarden en het daaraan verbonden potentieel creëren een dynamiek voor plannenmakers die uniek is in Europa.

Planvorming staat dan ook vaak in het middelpunt van de publieke aandacht, en architectuur maakt deel uit van de dagelijkse cultuur. Een groot aantal centra, stichtingen en overheidsinstellingen bevorderen een openbare discussie, waar pragmatisme gepaard met creativiteit steeds weer tot opmerkelijke oplossingen en gebouwen leidt. Exemplarisch voor het innovatieve karakter zijn bijvoorbeeld de gestapelde Nederlandse landschappen van MVRDV op de EXPO 2000 in Hannover.


Wij nodigen u uit voor een tour door Nederland: Amsterdam - de nieuwe gezichten van een grachtenstad, Rotterdam - na-ooorlogs experiment en boomtown aan de Maas, Den Haag - postmodern paradepaard, Utrecht en zijn universiteitscampus, Almere - metamorfose van een planstad.

© ArchEX (colofon)
Lees ook onze newsletter!
Language